Sverre Gjerloug Nakkim style=

Sverre Gjerloug Nakkim

President Medlemsansvarlig
Sven Ole Nesset style=

Sven Ole Nesset

Visepresident
Ivar Pedersen style=

Ivar Pedersen

Sekretær
Karel Krog style=

Karel Krog

Kasserer